TTBC Muối bò 🐄🇹🇭

500G
50,000đ

✨ #MUỐI_TẮM SỮA BÒ TẨY TẾ BÀO CHẾT - KÍCH TRẮNG DA A BONNE SPA MILK SALT - CHÍNH HÃNG THÁI LAN 🇨🇷 ➡️ Mᴏ̂̃ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ 2-3 ʟᴀ̂̀ɴ đᴇ̂̉ ᴅᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ʙᴏ̉ ᴛᴇ̂́ ʙᴀ̀ᴏ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʙᴜ̣ɪ ʙᴀ̂̉ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ᴄʜ sᴀ̂ᴜ ʟᴏ̂̃ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴏ̂ɴɢ 👍 ➡️ Kɪ́ᴄʜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴅᴀ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ - ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̣̂ᴛ ᴛᴏɴᴇ ᴅᴀ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ Hᴏ̂̀ɴɢ ʀᴀ̣ɴɢ ʀᴏ̛̃ - ᴛᴀ̂̉ʏ sᴀ̣ᴄʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ᴍ sᴀ̣ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴏᴅʏ ➡️ Bᴏ̂̉ sᴜɴɢ ᴛɪɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ sᴜ̛̃ᴀ ʙᴏ̀ , ʏᴏɢᴜʀᴛ , ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ C ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴏ ᴅᴀ ʙɪ̣ ᴅɪ̣ ᴜ̛́ɴɢ 👍 ➡️ Lᴏᴀ̣ɪ ʙᴏ̉ ʜᴀ̆̉ɴ đɪ ᴍᴏ̂́ɪ ʟᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴜ̣ɴ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴄᴀ́ ᴏ̛̉ ʟᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̂ᴍ ɴᴀɴɢ ʟᴏ̂ɴɢ , ʟᴏ̂̃ ᴄʜᴀ̂ɴ ʟᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ 👍 ➡ Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐒𝐩𝐚 𝐌𝐢𝐥𝐤 𝐒𝐚𝐥𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐱𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐧𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜.👍 🎉𝐇𝐃𝐒𝐃: - 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏: 𝐋𝐚̀𝐦 𝐮̛𝐨̛́𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮́𝐦 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐀𝐛𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐭𝐡𝐨𝐚 đ𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐞̂𝐧 𝐝𝐚. - 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟐: 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟑 𝐩𝐡𝐮́𝐭 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐬𝐞̃ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐭𝐨̂̉𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐚. - 𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟑: 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮́𝐜 𝐪𝐮𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐚̆́𝐦, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐚̆́𝐦 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐱𝐚̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐬𝐚̣𝐜𝐡. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🛍: 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐚𝟏𝟖𝟑_ 𝐒𝐡𝐨𝐩 (0398.363.183) ⏰: 8h - 21h 🏠: Quận 7, Q.8 _ TPHCM 🌏: Chuyên hoá mỹ phẩm & gia dụng ✈️: Nhận ship code toàn quốc 🗾🧭🛬 🚛: GIAO HÀNG TẬN NƠI - KIỂM TRA HÀNG - THANH TOÁN 😊 🌲 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞 : 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐚𝟏𝟖𝟑_𝐒𝐡𝐨𝐩 https://www.facebook.com/panda183.shopmyphamuytin/ 🌾Cảm Ơn Quý Khách Đã Tin Tưởng! 💐 ——————☘️☘️🌸☘️☘️—————— #hàn_nhật_my_thailan_vietnam #Quận7 #Quận8

0
0đ
Xem giỏ hàng